Aug 18, 2021 — (4) Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade mora sadržavati: ... skladu s mjerljivim pokazateljima doprinosa iz članka 5. ovoga Pravilnika. Aug 17, 2016 — (2) Zahvalnice se dodjeljuju na svečanostima iz članka 16. ovog Pravilnika. III. POVJERENSTVO ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA. Članak 10. Za ... Nov 13, 2020 — 1. Nagrade: a) "Nagrada za životno djelo Marija Topić" – dodjeljuje se za višegodišnji doprinos u radu i ostvarivanju ciljeva Udruge te za ... Članak 1. Hrvatsko etnološko društvo (u daljnjem tekstu HED) za izuzetna ostvarenja u promicanju etnološke struke dodjeljuje Godišnju nagradu “Milovan Gavazzi” ... PRAVILNIK o dodjeli javnih priznanja i nagrada Agronomskog fakulteta l). OPĆE ODREDBE. Članak 1. ... Javna priznanja i nagrade za zaposlenike Fakulteta su:. Feb 8, 2019 — uvjeti i postupak dodjele priznanja i nagrada te sastav, nadležnost i način rada Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada (u daljnjem ... Godišnja nagrada dodjeljuje se policijskim službenicima za iznimne radne ... primjenu odredaba ovog Pravilnika o postupku dodjele godišnje nagrade. (Pročišćeni tekst Pravilnika) ... PRAVILNIK O DODJELI MEDALJA, NAGRADA ... nagrada, kriteriji za dodjelu, način rada Povjerenstva za nagrade, evidencija i ... Članak 1. Ovim Pravilnikom o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica Udruge hrvatskih dragovoljaca. Domovinskog rata (u daljnjem tekstu Pravilnik) utvrđuju ... (1) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje javni poziv za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje ... Osijeku, uvjeti i način njihove dodjele, sastav i djelokrug Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja i druga pitanja od značaja u postupku dodjele ... Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način dodjele Nagrade za životno djelo Hrvatske komore medicinskih biokemičara (dalje u tekstu: HKMB), sastav i ... Sep 17, 2021 — Navedenim člankom dajemo skraćeni prikaz Pravilnika o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje ... PRAVILNIK O DODJELI GODIŠNJIH NAGRADA ZA ... GODIŠNJE NAGRADE ZA ZELENU GRADNJU I ODRŽIVI RAZVOJ (dalje u tekstu: GNZGOR) udruga HSZG i. Organizator provedbe i dodjele nagrade je Hrvatsko društvo dramskih umjetnika. Nagrada nosi ime "NAGRADA HRVATSKOG GLUMIŠTA". Članak 2. Svake godine može se ... Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja. Datum: 11.04.2014, Petak NN br. 46/2014. Ovim pravilnikom utvrđuju se kriteriji ... Ovim se Pravilnikom utvrđuju nagrade i priznanja Ekonomskog fakulteta, uvjeti i način njihove dodjele, sastav i djelokrug Povjerenstva za dodjelu nagrada i ... Sveučilište u Zadru - Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja. ... PRAVILNIK O DODJELI NAGRADA ODJELA uspješnim studentima. Pravilnik o nagrađivanju ... Pravilnik o nagradama Hrvatskog muzejskog društva. Članak 1. Hrvatsko muzejsko društvo za izuzetna ostvarenja u muzejskoj struci dodjeljuje Nagradu za ... Pravilnik) Instituta za turizam (u daljnjem tekstu: Institut), uvjeti i način ... Svrha dodjele nagrada i priznanja je poticanje znanstvene izvrsnosti ... Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, način i uvjeti dodjele nagrada, priznanja i zahvalnica Hrvatskog agronomskog društva ( dalje u tekstu: HAD). Članak 2. Jul 3, 2019 — PRAVILNIK O DODJELI PRIZNANJA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU ... (3) Sredstva za dodjelu novčanih nagrada osiguravaju se iz vlastitih prihoda ... sjednici Upravnog odbora održanoj 2. veljače 2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata ... Mar 17, 2021 — PRAVILNIK O DODJELJIVANJU NAGRADA I PRIZNANJA FILOZOFSKOG ... Prijedlog za dodjelu nagrade studentima daju pročelnici odsjeka/voditelji ... izmjenama Pravilnika o dodjeli priznanja Županije Osječko-Baranjske ("Županijski ... Prijedlozi za dodjelu "Nagrade Osječko-baranjske županije" (u daljnjem ... Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele. odlučuje o dodjeli nagrade temeljem ovog pravilnika. Članak 3. Nagrada se dodjeljuje pojedincima – graanima, udrugama tehničke kulture, zajednicama,. nagradu za najbolji e- kolegij i donosi. PRAVILNIK o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij ... 3. ovog Pravilnika, nagrada se ne dodjeljuje za tekuću. Sredstva za dodjelu novčanih nagrada osiguravaju se iz vlastitih prihoda Sveučilišta. II. Kategorije i vrste nagrada, uvjeti i način dodjele. Članak 3. Na temelju članka 7. navedenog zakona donesen je Pravilnik o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.) ... djelokrug Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja i druga pitanja od ... Za sve nagrade iz ovog Pravilnika natjecati se mogu samo zaposlenici koji su ... PRAVILNIK O DODJELI nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“ ... Nagrada se sastoji od povelje, skulpture i novčane nagrade i dodjeljuje ... Oct 1, 2020 — Članak 1. Pravilnikom o dodjeli nagrada u školskom sportu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti za dodjelu nagrada u školskom ... Nagrada za sportska ostvarenja dodjeljuje se sportašima pojedincima i članovima sportskih ekipa koji su ostvarili određeni sportski rezultat odnosno poredak na ... imenovala Stručno povjerenstvo za dodjelu nagrade „Zlatni ključ“, ... Kriterij za izbor izvoznika u kategoriji 4 iz članka 2. ovog Pravilnika, ... Ovim Pravilnikom o nagradama i priznanjima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se vrsta i izgled priznanja i vrste nagrada koje dodjeljuje Visoka škola ... na EFFECTUS-u, uvjeti, pravila, kriteriji i način njihove dodjele, sastav i djelokrug. Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja i druga pitanja od ... PRAVILNIK. O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE. Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila i postupak dodjele nagrada i ... P R A V I L N I K o dodjeli javnih priznanja i nagrada Filozofskoga fakulteta. Članak 1. ... nagrada za sveukupan rad (životno djelo). (1) Natječaj za Dekanovu nagradu raspisuje se svake akademske godine u ... na studiju ima isti prosjek ocjena, nagrada se dodjeljuje studentu koji je.

http://www.rovigocoupon.it/

Pravilnik o dodjeli nagrada

igrice svadba
pik vrbovec nagradna igra
24 sata nagradna igra citroen
igrice za pc katalog
ponuda potražnja prijevoza
što je čip
rođendanski poklon za trudnicu
mineralna vuna akcija
kako pisati radno vrijeme
nagrada nezavisnog duha za najbolju glavnu glumicu
Bing Google